Modborger og modkultur

Hvad er en modborger?
En modborger er en herboende person som modarbejder samfundet på en destruktiv måde.

Hvad er problemet med en modborger?
Modborgeren er pr definition ikke konstruktiv. Han er destruktiv. Derfor er han til ulempe eller fare for os andre. Han er i proces til at blive radikaliseret – eller han er det allerede. Han kan påvirke andre til at følge i hans fodspor. Derfor er han farlig.

Hvad har skabt modborgeren?
Det har han selv. Dog har hans familie, hans omgangskreds og samfundet i mange tilfælde en aktie i skabelsen af modborgeren. Stærke personer kan medvirke til at skabe en modborger via manupulation.

Samfundet kan medvirke passivt ved ikke at have den fornødne viden eller kompetence i dets kontakt med modborgeren.

Ansvaret for modborgerens ytringer og handlinger kan kun være hans eget. Men når omgivelserne er stærkere end personen selv har de et stort ansvar for at guide modborgeren tilbage på sporet.

Min morfar var jøde…

Min morfar var jøde.
Min mormor kristen.

Min mor var jøde af sind.
Min far er sikh.

Min kone er muslim.
Min søn ved at det med Julemanden er løgn.

Jeg tror på mig selv.

Ingen af os går med symboler.
Ingen af os går i kirke, moske eller synagoge.
Ingen af os er 100% rene etniske danskere.

Men vi bor her fordi Danmark er et af de bedste lande i verden.

Derfor er vi danske.

Om du tegner nissen, Jesus, Julemanden, mig eller min søn… Det rager det mig en høstblomst.

Du må sige hvad du vil. Du må tegne hvad du vil. Du må skrive hvad du vil. Du må mene hvad du vil.

Religion (eller ikke) er ikke din sag. Det er min egen.

Hvis ikke du har det på samme måde, så har jeg ondt af dig. For så er du ikke værdig til at kalde dig et menneske.

Danmark er et af verdens bedste lande. Hvis du ikke kan fatte det, så find et land der er bedre. Og lad os være danske i fred.

Leon Birdi, februar 2015

Terrorist eller kriminel?

Uanset om de to skudattentater på Østerbro og ved synagogen var terrorhandlinger eller kriminelle ugerninger, så er en ting sikkert: Det var ikke en medborger der skød. En medborger bidrager til samfundet.

En medborger er en del af os andre. Han kan være sort, svensk eller socialdemokrat. Han kan være arbejdsløs, skolelærer eller læge. Han kan være uenig med den siddende regering. Han kan være ateist, muslim eller jøde…

…men så længe han støtter op om samfundet og deltager positivt så kalder vi ham for medborger.

Ham der skød var en modborger. Han passede ikke ind. Han bidrog ikke positivt. Han brød sig ikke om det der omgav ham. Han ville ikke – eller han kunne ikke. Resultatet er det samme. Han blev en modborger.

Modborgeren kan være terrorist. Han kan være en taber. Han kan være uheldig med livet. Han kan være svag. Han kan være kvik. Han kan vælge at modarbejde samfundet. Han kan være et produkt at dårlig opdragelse, et uheldigt intellekt og et svagt samfund. Der er nok at muligheder.

Det er ikke interessant.

Det der er interessant er at arbejde med at undgå at en nyfødt ender som modborger.

“Det er folk eget ansvar” kan du sige. Det er det da. Men når folk ikke evner at styre deres eget liv, er det vigtigt at påvirke dem til at ændre adfærd.